(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

PORDENONE

VICENZA

BOLOGNA

FORLI'

AREZZO

PERUGIA

TERNI

VERONA

MILANO

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

ROMA

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

TORINO

PORDENONE

(placeholder)

PADOVA

(placeholder)

FORLI'

(placeholder)

AREZZO

(placeholder)
(placeholder)

PERUGIA

(placeholder)

FIRENZE

VICENZA

(placeholder)

BERGAMO

(placeholder)
(placeholder)

VERONA

(placeholder)

CREMONA

(placeholder)

BOLOGNA (2)

ROMA

(placeholder)
(placeholder)

RAVENNA